Phone: 0-2935-5828,0-2935-5862

Email:customer@brainwork.co.th

บริการต่อเนื่องจากบริการจัดการฐานข้อมูล

ในการให้บริการต่างๆของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการบริการ ที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นในการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ถึงตัวผู้บริโภคมากที่สุด  โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เป็นอยู่


SMS Marketing

การสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ฐานลูกค้าเก่า โดยการส่ง SMS เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร หรือส่งความรู้สึกในเทศกาลต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีและสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้กับลูกค้า ที่เป็นสมาชิก

มีจุดเด่นดังนี้

99% ลูกค้าเปิดอ่านข้อความ และสามารถทราบผลตอบรับกลับทันที - เป็นสื่อที่กระจายถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี - ราคาถูกประหยัดเวลา- เป็นภาพลักษณ์ให้องค์กรมีความเป็น Hi-Technology

filler image

Email Marketing

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบไดเร็กเมล์ในรูปแบบของอีเมล์นั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์, โฆษณา, หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ให้กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบข้อมูลแบบ text หรือ html โดยผู้ส่งจะส่งข้อมูลเหล่านั้น ไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้รับเป้าหมาย อาจจะส่งครั้งละ จำนวนน้อยๆ ถึงคราวละมากๆ สำหรับ ในประเทศไทยแล้วมีแนวโน้มการใช้ email marketing เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะ ว่า ถูก สะดวก และรวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย และยังมีผลตอบรับค่อนข้างเร็วอีกด้วย


Contact Details

Telephone:0-2935-5828,0-2935-5862
Email: customer_contact@brainwork.co.th
Website: www.brainwork.co.th

ADDRESS
Minsk - Head Office
Brainwork.co.,Ltd.
ตั้งอยู่เลขที่ 33/11 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Portfolio Highlights

Map-Address.