Phone: 0-2935-5828,0-2935-5862

Email:customer@brainwork.co.th

บริการต่อเนื่องจากบริการจัดการฐานข้อมูล

ในการให้บริการต่างๆของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการบริการ ที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นในการเผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ถึงตัวผู้บริโภคมากที่สุด  โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่เป็นอยู่


SMS Marketing

การสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ฐานลูกค้าเก่า โดยการส่ง SMS เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร หรือส่งความรู้สึกในเทศกาลต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีและสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้กับลูกค้า ที่เป็นสมาชิก

มีจุดเด่นดังนี้

99% ลูกค้าเปิดอ่านข้อความ และสามารถทราบผลตอบรับกลับทันที - เป็นสื่อที่กระจายถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี - ราคาถูกประหยัดเวลา- เป็นภาพลักษณ์ให้องค์กรมีความเป็น Hi-Technology

filler image

Email Marketing

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบไดเร็กเมล์ในรูปแบบของอีเมล์นั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์, โฆษณา, หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ให้กับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบข้อมูลแบบ text หรือ html โดยผู้ส่งจะส่งข้อมูลเหล่านั้น ไปยังที่อยู่อีเมล์ของผู้รับเป้าหมาย อาจจะส่งครั้งละ จำนวนน้อยๆ ถึงคราวละมากๆ สำหรับ ในประเทศไทยแล้วมีแนวโน้มการใช้ email marketing เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะ ว่า ถูก สะดวก และรวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย และยังมีผลตอบรับค่อนข้างเร็วอีกด้วย


ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล Security Data Protection

บริษัทฯได้คำนึงถึงความสำคัญของฐานข้อมูลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯจึงมีนโยบายป้องกันและรักษาความลับของข้อมูล เบื้องต้นดังนี้

1.  กำหนดและควบคุมการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

2.  กำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กำหนดระดับการเข้าถึงฐานข้อมูลของแต่ละบุคคล

3. มีการตรวจเช็คระบบและคอมพิวเตอร์เป็นประจำ

4. จัดทำสำเนาข้อมูล (Tape Back up)

5. จัดให้มี Server 2 ตัว โดย Server ตัวที่2 จัดเก็บไว้อีกที่หนึ่งและกำหนดให้มีการ Back up ข้อมูลทุกวัน


Contact Details

Telephone:0-2935-5828,0-2935-5862
Email: customer_contact@brainwork.co.th
Website: www.brainwork.co.th

ADDRESS
Minsk - Head Office
Brainwork.co.,Ltd.
ตั้งอยู่เลขที่ 33/11 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Portfolio Highlights

Map-Address.